Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska

w parafii p.w. św. Józefa w Muninie

A.D. 2018

images

Ksiądz Proboszcz:

Poniedziałek (08. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Wodnej (2 i 4); oraz 3-go Maja w Muninie (do numeru 49parzyste i nieparzyste – po stronie plebani);

Wtorek (09. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 51 do 105 – numery parzyste i nieparzyste – po stronie plebani);

Środa (10. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 107 do 185 – numery tylko nieparzyste – po stronie plebani);

Czwartek (11. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Jarosławskiej;

Piątek (12. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy Wąskiej;

Sobota (13. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy 3-go Maja w Muninie (numery 64 do 152 – numery tylko parzyste – po stronie kościoła);

Poniedziałek (15. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Południowej (numery 1 do 65numery tylko nieparzyste);

Wtorek (16. 01. 2018 r.) mieszkańcy ulicy Południowej (numery 2 do 84 – numery tylko parzyste);

Środa (17. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Południowej (pozostałe numery parzyste i nieparzyste);

Czwartek (18. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulicy Krótkiej;

Piątek (19. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Wrzosowej;

Sobota (20. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Szkolnej i Sportowej.

 

Ks. Wikariusz:

Poniedziałek (08. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Świętej Królowej Jadwigi; Ogrodowej i Leśnej;

Wtorek (09. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Pogodnej i Kwiatowej;

Środa (10. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Spacerowej i Słonecznej;

Czwartek (11. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulic: Dębowej i Wspólnej;

Piątek (12. 01. 2018 r.) – mieszkańcy ulicy Przyjaznej (tylko numery parzyste);

Sobota (13. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Jasnej i Przyjaznej (na Przyjaznej tylko numery nieparzyste) oraz Zielonej;

Poniedziałek (15. 01. 2018 r.) – mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej (numery 1 do 75 – numery nieparzyste);

Wtorek (16. 01. 2018 r.)mieszkańcy bloków na ulicy Kolejowej oraz mieszkańcy ulicy Morawskiej;

Środa (17. 01. 2018 r.)mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej (numery 2 do 50 – numery parzyste);

Czwartek (18. 01. 2018 r.) – mieszkańcy domów na ulicy Kolejowej numery 52 do 106 – numery parzyste);

Piątek (19. 01. 2018 r.)mieszkańcy ulic: Długiej, Różanej oraz z aglomeracji Jarosławskiej mieszkańcy domów z ulic: 3 Maja i Zbożowej;

Sobota (20. 01. 2018 r.) – mieszkańcy bloków przy ulicy Zbożowej 5 i 9a w Jarosławiu.

Od poniedziałku do piątku
kolęda rozpoczyna się
od godziny 15.00
W soboty od godziny 09.00

Spowiedź adwentowa

Piątek – 22. 12. 2017 r.

Dzień spowiedzi adwentowej

images

07.00 – Msza święta roratnia

15.00-17.00 – Spowiedź święta

17.00 – Msza święta

(przerwa w spowiedzi)

17.30-19.00 – Spowiedź święta

indeks

Zmarł ks. Z. Wawrzyszko

Untitled-1-696x522

Dnia 16 grudnia zmarł ks. prał. Zygmunt Wawrzyszko, emerytowany proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach.

Exporta do kościoła parafialnego w Ślęzakach i Msza św. żałobna we wtorek, 19 grudnia o godz. 17.00.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę, 20 grudnia o godz.12.00 w kościele parafialnym w Ślęzakach, następnie pochowanie cała na cmentarzu parafialnym.
Ks. Zygmunt Wawrzyszko urodził się 13 stycznia 1931 roku w Muninie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w  Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 10 maja 1956 roku. Jako wikariusz pracował w parafii: Zgłobień (1956-1957), Błażowa (1957-1960), Stalowa Wola (1960-1965), Rzeszów (1965-1969). Następnie pełnił posługę proboszcza w parafii Ślęzaki (1969-2006). Od 2006 r. przebywał na emeryturze kapłańskiej, zamieszkując w parafii Ślęzaki. Był prałatem, kustoszem Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli od 1993 roku.
Chętni na wspólny wyjazd na pogrzeb w środę, proszeni są o kontakt z ks. proboszczem z Muniny do poniedziałku, do godziny 18.00.

Okres Adwentu

images 2
Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.
Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia – adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.
W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego – cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza ascetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia, charakter eschatologiczny, czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy.
Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask (Łk 21, 34).

images

Okres adwentu ma dwie części.
Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20).
Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 17 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego Testamentu, Jana Chrzciciela: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Mówi także o wymianie (podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko – o ileż wywyższył godność człowieka!
Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r., naucza o Adwencie: Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania.
Pierwsza niedziela Adwentu jest też początkiem nowego roku liturgicznego, który tym razem obchodzony będzie pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Duch Święty 1

Dzień Solidarności

IX Dzień Solidarności

z Kościołem Prześladowanym

„Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”

Pod tym hasłem w niedzielę 12 listopada b.r.
obchodzimy IX Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym

Wyślij SMS o treści RATUJE pod nr 72405

pkwp-324x235

Występ Chóru

Parafialny Chór Świętego Józefa w Muninie
wystąpi w VI Regionalnym Przeglądzie Chórów
Pieśni Maryjne

Kliknij w zdjęcie, by powiększyć

Pielgrzymka Róż Różańcowych

rozaniec_foto

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca
do Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin w Jarosławiu (Kolegiata)
sobota, 30 września 2017 r.
 
Hasło Pielgrzymki: Idźcie z różańcem w ręku i głoście.
PROGRAM:
 • 9.30 – Rozpoczęcie w Opactwie (zawiązanie wspólnoty)
 • 9.50 – Pierwsza część katechezy: Odpowiedź na orędzie fatimskie Sługi Bożej Anny Jenke (ks. Marian Bocho)
 • 10.10 – Nabożeństwo: Orędzie fatimskie, rozważanie tajemnic różańcowych
 • 11.10 – Druga część katechezy: Odmawiajcie codziennie różaniec (ks. Jan Smoła)
 • 11.30 – Czas wolny, przygotowanie do Eucharystii
 • 12.00Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala
  • Przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Sanktuarium MB w Kalwarii Pacławskiej
  • Przekazanie obrazu do peregrynacji dla Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Komborni
  • Wręczenie Złotej Róży dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu Kolegiacie
 • Ok. 14.00 – Zakończenie
 • WYJAZD INDYWIDUALNY

Różaniec do granic

rozaniec_dogranic_foto

Archidiecezja Przemyska
włącza się w ogólnopolską akcję modlitewną pod nazwą:
„Różaniec do granic”.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na sobotę, 7 października 2017 roku (Święto Matki Bożej Różańcowej), na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich, w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia, wierni naszej Ojczyzny udadzą się na pielgrzymie szlaki wzdłuż granic Polski i otoczą nasz kraj swoją obecnością i modlitwą.
Ogólne informacje o akcji:
 1. Różaniec ma miejsce jednego dnia – w sobotę, 7 października 2017 r.
 2. Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów stacyjnych, w całej Polsce na Mszę Świętą o godz. 11.00. Nasza Parafia w ramach dekanatu przydzielona jest do parafii Stubno. Gdyby ktoś chciał się wybrać wspólnie autokarem to można się zapisać u ks. proboszcza z Muniny. Zapisy do środy – 27. września.
 3. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo maryjne, według jednego, zatwierdzonego scenariusza.
 4. Po nabożeństwie, o godz. 13.00 pielgrzymi będą mieli przerwę na posiłek (we własnym zakresie). Następnie udadzą się do wyznaczonych punktów modlitwy.
 5. O 14.00 rozpocznie się wspólna modlitwa różańcowa wzdłuż – wyznaczonej przez Księży Proboszczów kościołów stacyjnych – linii modlitwy. Będą odmawiane cztery części różańca: dwie za Polskę (odmawiamy zwróceni twarzą do wnętrza kraju), dwie za świat (odmawiamy zwróceni twarzą do świata). Po dwóch częściach różańca, odmawiać będziemy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Więcej informacji na stronie: www.rozaniecdogranic.pl.

 

RDG

Pielgrzymka do Chłopic

dsc_2786-2m2-1170x450

16. 09. 2017 r. (sobota)

07.00 Wyjście na pielgrzymi szlak z kościoła p.w. św. Józefa w Muninie
08.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Morawsku
10.30 Msza święta w sanktuarium w Chłopicach
11.30 Kawa i herbata (z własnym prowiantem) przy plebani w Chłopicach
12.15 Droga Krzyżowa obok Sanktuarium w Chłopicach
13.30 Powrót do Muniny